top of page

The 6th  Renal and Nutrition Conference 2023

ร่วมสร้างทักษะ พัฒนางานบริบาลผู้ป่วยโรคไต ในธีม
The Rise of Nephrology in Joseon Era การกลับมาของประชุมวิชาการที่สร้างความตื่นตาตื่นใจไปพร้อมกับเนื้อหาที่เข้มข้น

ปก face2.jpg

ประชาสัมพันธ์

menu.jpg
bottom of page